od roku 2009

Zemné a výkopové práce

Sme moderná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom aj zahraničnom trhu, ktoré z nás urobili spoľahlivého partnera v oblasti pozemných a inžinierskych činností.
Výkopové práce pri dome

Zemné a výkopové práce

Zemné a výkopové práce realizujeme ako pri zakladaní stavieb, realizácii inžinierskych sieti, kanalizácie, demolácie alebo pri rôznych úpravách zemných povrchov.

Výkopové práce

Výkopové práce predstavujú komplexné pomenovanie pre kategóriu prác, ktoré prebiehajú v stavebníctve pri rôznych typoch výstavieb. Výkopové práce zahŕňajú rozličné zemné práce, hĺbenie, kopanie, bagrovanie, tunelovanie či samotnú prípravu terénu na konkrétny typ výstavby. Kvalita výkopových prác sa v konečnom dôsledku vždy odráža na kvalite stavebných prác aj finálnej výstavbe (stavebnom objekte). Je preto mimoriadne dôležité výkopové práce zveriť do rúk profesionálov.

Výkopové práce sa delia na prípravné výkopové práce, hlavné výkopové práce a dokončovacie výkopové práce. Parametre a sled jednotlivých výkopových prác je potrebné dodržiavať. Pre dosiahnutie požadovaného výsledku prác je potrebné venovať náležitú pozornosť kvalitnej príprave a plánovaniu výkopových prác, prevereniu terénu a dôležitým meraniam. Výkopovým prácam v rôznych terénoch je potrebné prispôsobiť aj strojné a technologické vybavenie.

Výkopové práce

Ako prebiehajú výkopové práce?

Charakter a sled výkopových prác sa líši v závislosti od terénu, ako aj typu jeho budúceho využitia. V praxi to znamená, že iný spôsob realizácie výkopových prác bude potrebné zvoliť v náročných terénoch, v kopcoch a svahoch, v terénoch s nepravidelnou štruktúrou či vysokou alebo nízkou vlhkosťou. Iný spôsob realizácie zas bude potrebné zvoliť v nenáročných terénoch, na rovinatých plochách či na parcelách s ideálnymi vlastnosťami pre výstavbu.

Charakter výkopových a zemných prác určuje aj typ budúcej výstavby a jej využitie. Rozlišovať je možné medzi priemyselnými výstavbami, inžinierskymi výstavbami (cesta, most, tunel,..),  či komerčnými výstavbami, alebo výstavbami obytných budov a sídiel. Realizácii konkrétnych výkopových prác je dôležité prispôsobiť personálne aj strojné vybavenie.

K realizácii výkopových prác pristupujeme komplexne a zodpovedne

V segmente výkopových a zemných prác má naša firma dlhoročné skúsenosti. Sme držiteľmi viacerých významných certifikátov, ktoré potvrdzujú kvalitu nami realizovaných služieb. Výkopové práce dokážeme realizovať doslova – na mieru vašich potrieb. Naši pracovníci prechádzajú pravidelnými školeniami a naše technické a strojné vybavenie tvoria moderné a výkonné zariadenia.

Postaráme sa o komplexné prevedenie výkopových prác s individuálnym prístupom k vašim potrebám a nárokom všetkých budúcich stavebných procesov. Zabezpečíme komplexné pokrytie výkopových prác od prípravných prác, cez hlavné práce – zahŕňajú aj výkop ryhy a výkop prípojky, ako aj realizáciu inžinierskych sietí – systémy nadzemných a podzemných vedení vody, elektriny, plynu, kanalizácie a telekomunikačných sietí. Pri práci nezabúdame ani na finálne dokončenie výkopových prác a profesionálnu kontrolu realizácie.