od roku 2009

Pozemné stavby

Sme moderná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom aj zahraničnom trhu, ktoré z nás urobili spoľahlivého partnera v oblasti pozemných a inžinierskych činností.

01A

Výstavba
bytových domov

01B

Výstavba
polyfunkčných domov

01C

Industriálna výstavba
(chemický priemysel)

drongen ghent006

01A

Výstavba bytových domov

Realizujeme predovšetkým železobetónové konštrukcie (skelet monolitický), hrubá stavba, závesné prefabrikované balkóny, výplň muriva, zatepľovanie objektov
drongen ghent008

01B

Výstavba polyfunkčných domov

Nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele, zakladanie, rekonštrukcie.
oiltank 7 1

01C

Industriálna výstavba (chemický priemysel)

Ako certifikovaná spoločnosť sme súčasťou výstavby a revitalizácie v oblasti petrochemického priemyslu ako na Slovensku tak aj v zahraničí.