od roku 2009

Most

Sme moderná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom aj zahraničnom trhu, ktoré z nás urobili spoľahlivého partnera v oblasti pozemných a inžinierskych činností.
Výstavba mostov

01A

Výstavba mostov

zabezpečujeme zhotovenie železobetónových mostných konštrukcií, výroba a montáž mostných konštrukcií z prefabrikovaných predpätých prvkov, mostné konštrukcie z monolitického betónu s využitím podporných konštrukcií, oceľovo betónové mosty, zavesené a visuté mosty, montáž mostných ložísk a dilatácií.

Kvalitný most spája - výstavbu mostov zabezpečujeme profesionálne

Most má úlohu spájať. Výstavba mostov spadá do kategórie inžinierskych stavieb. Výstavba mostov je dôležitá pre zabezpečenie a zlepšovanie rôznych oblastí so zameraním na verejné blaho. Mosty sú nevyhnutnou súčasťou fungovania verejných komunikácií, kde je potrebné prekonať významný výškový rozdiel ako je napr. vodný tok, údolie, cesta, železničná trať…

Rozličné typy dopravy a rozličné miesta uloženia konštrukcie si vyžadujú realizáciu rozličných typov mostov. Most musí byť navrhnutý a zhotovený tak, aby dokázal spoľahlivo slúžiť a spĺňal dôležité nároky na funkčnosť, bezpečnosť a všestrannú využiteľnosť. Most a jeho projektová realizácia sa  preto vždy prispôsobuje budúcemu spôsobu využitia, budúcemu zaťaženiu, ako aj priestoru a konkrétnemu miestu, na ktorom bude most realizovaný.

Výstavba mostov

Most – od založenia až k odovzdaniu

Most je špecifickým typom stavby, kde sa uvažuje s dlhodobou funkčnosťou a neustálym namáhaním konštrukcie od zaťaženia (autá vlaky, chodci…). Naša firma sa postará o profesionálnu realizáciu mostov s dôrazom na kvalitu a funkčnosť.

Naša firma zabezpečuje práce súvisiace s výstavbou mosta – výkopové a zemné práce, viazanie betonárskej výstuže, tesárske práce so systémovým aj tradičným debnením, izolatérske práce a v spolupráci s našimi partnermi zabezpečíme zhotovenie mosta od jeho založenia po realizáciu spodnej a nosnej stavby až po finalizáciu.

Individuálny prístup a dôraz na kvalitu si vyžaduje realizácia každého mostu

Každý most má rozličné špecifikácie, preto k výstavbe a realizácii mostov pristupujeme dôsledne a profesionálne. Naša firma je držiteľom potrebných certifikátov kvality. Môžete sa spoľahnúť na dodržiavanie dôležitých technologických a pracovných postupov, používanie výhradne kvalitných a vhodných materiálov na výstavbu mostov, ako aj na zodpovedné pristupovanie k časovému harmonogramu prác.

Náš pracovný tím tvoria skúsení profesionáli, ktorí majú s realizáciou mostovinžinierskych stavieb dlhoročné skúsenosti. Naše technologické a strojné vybavenie tvoria moderné zariadenia. Kvalitu, bezpečnosť a dlhoročnú funkčnosť nami realizovaných mostov vám garantujeme. O kvalite nami realizovaných prác hovoria aj predošlé projekty, ktoré sme realizovali na Slovensku aj v zahraničí.