od roku 2009

Inžinierske stavby

Sme moderná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom aj zahraničnom trhu, ktoré z nás urobili spoľahlivého partnera v oblasti pozemných a inžinierskych činností.

01B

Výstavba
tunelov

Inžinierske stavby tunelov

01B

Výstavba tunelov

Pri výstavbe tunelov sa sústreďujeme na realizácií výkopových prác, na zhotovení železo-betónovej konštrukcií, injektáži, a asistencie pri rôznych technologických procesov.

Inžinierske stavby

Inžinierske stavby predstavujú špecifickú kategóriu v oblasti stavebníctva a výstavby. Skupinu inžinierskych stavieb tvoria stavby, ktoré boli navrhnuté, alebo vybudované za účelom napĺňania a riešenia inžinierskych úloh. Inžinierske stavby teda slúžia na zabezpečenie a podporu dopravy, na zásobovanie vodou a zásobovanie v oblasti energetiky. Taktiež zastrešujú oblasť telekomunikácií a rôzne iné verejné oblasti.

Inžinierske stavby sa oproti pozemným stavbám líšia najmä tým, že sú najčastejšie budované s cieľom zabezpečiť funkčnosť vybraných systémov, alebo s cieľom dosiahnuť rôzne technické pokroky, ktoré majú predovšetkým slúžiť verejnosti. Úlohou inžinierskych stavieb je teda predovšetkým verejné blaho, sú významné pre fungovanie a rozvoj rôznych oblastí a zabezpečenie chodu krajiny – ako napríklad pre hospodárstvo, priemysel, transport, zásobovanie, a pod.

Inžinierske stavby

Aké typy výstavieb spadajú pod inžinierske stavby?

Inžinierske stavby sú stavby, ktoré boli navrhnuté, naprojektované, vybudované a sprístupnené pre využívanie na riešenie technických, praktických a inžinierskych problémov. Medzi inžinierske stavby spadajú stavby ako cesty, mosty, tunely, priehrady, nádrže na vodu, elektrárne, telekomunikačné veže, diaľnice, letiská a železničné trate.

Naša firma sa sústredí na budovanie inžinierskych stavieb, konkrétne na budovanie tunelov, ciest a mostov. K realizácii inžinierskych stavieb pristupujeme komplexne. Ako moderná stavebná spoločnosť disponujeme profesionálnym technologickým vybavením a potrebným „know-how“. Rovnako sme držiteľom dôležitých certifikátov kvality. Zabezpečíme realizáciu projektov od inžinierskej činnosti až po ich výstavbu a finalizáciu.

Realizácia inžinierskych stavieb pod dohľadom profesionálov

K realizácii inžinierskych stavieb pristupujeme zodpovedne a profesionálne. Naša spoločnosť pôsobí na území Slovenska aj v zahraničí, vďaka čomu sa nám podarilo získať potrebné skúsenosti pri práci na rôznych významných projektoch. Zabezpečujeme výstavbu ciest, mostov aj tunelov, ktoré spadajú do kategórie inžinierskych stavieb a ich úlohou je zabezpečovať a zlepšovať fungovanie verejného života v rôznych oblastiach.

Pri výstavbe tunelov sa sústreďujeme na dôkladnú realizáciu prác spojených s výstavbou, poskytujeme tiež súčinnosť asistencie pri rozličných technologických procesoch. Obrátiť sa na nás môžete v prípade záujmu o realizáciu menších aj väčších projektov v segmente realizácií inžinierskych stavieb.